HARMONI – chránená dielňa

Vítame Vás na stránkach HARMONI – chránená dielňa. Snáď vás neprekvapí trošku neformálny jazyk, ktorým sa chceme prezentovať. Neformálnosť je pre nás významne dôležitá, no rozhodne neuberá na kvalite poskytovaných služieb a predávaného tovaru.

HARMONI vznikla v roku 2007 ako nezisková organizácia a začala poskytovať služby, predovšetkým v oblasti zamestnávania občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, ale aj ako pomoc rodinám s deťmi, ktoré žiaľ nedostali do vienka ten vzácny dar – zdravie – a preto nemôžu viesť plnohodnotný život. Z dielne HARMONI  tak do dnešného dňa vzišlo množstvo charitatívnych a kultúrno – spoločenských projektov.

Samozrejme, počas dlhého obdobia nášho fungovania sme prekonali aj množstvo prekážok, omylov a chýb, neúspešné projekty, následne pocity vyhorenia,……. ale to všetko má svoju neoceniteľnú  hodnotu. Naučili sme sa hľadať vo všetkom len to pozitívne a vďaka tomu dnes napredujeme, nevzdávame sa a rozvíjame sa nielen pracovne ale i osobnostne. Dokážeme sa popasovať aj s tými najťažšími obdobiami. Zodpovednosť, prispôsobivosť, priateľské pracovné prostredie, spoľahlivosť, odbornosť, precíznosť, skúsenosti a stály rozvoj zručností sú pojmy, s ktorými sa stretávame v praxi denne. My k tomu pridávame našu vlastnú pridanú hodnotu – „ľudskosť „- a staré osvedčené – „nechoď hlavou proti múru“. Aj toto je cesta podnikania, cesta ku kvalite a úspešnému životnému štýlu nás všetkých. Naša cesta. Aj cesta chorých, čo sa túžia vrátiť späť do života, do spoločnosti a k práci.

Ľudskosť v našej firme dnes reprezentuje 16 ľudí rôzneho veku, vzdelania, s hendikepom i bez hendikepu, no všetci máme niečo spoločné, a to chuť tvoriť, niekam patriť, mať priateľov, spoločne sa smiať a vzájomne sa s porozumením podporovať.

 

Naše údaje.

Názov: HARMONI, s.r.o.

Sídlo: SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Konateľ: Mgr. Katarína Žatková

IČO: 47 480 769

DIČ/IČ DPH: SK2023911956

Register: Okresný súd Trenčín, číslo 29303/R, oddiel Sro

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK02 1100 0000 0029 2690 2912

Dôležité medzníky

september 2007 – vznik HARMONI, n.o.

december 2007 – priznanie postavenia chránenej dielne s počtom zamestnancov 7

január 2014 – zrušenie postavenia chránenej dielne (z dôvodu zmeny právnej subjektivity) založenie HARMONI, s.r.o. a priznanie postavenia chránenej dielne s počtom zamestnancov 12, postupné rozšírenie služieb a zvýšenie počtu zamestnancov

marec 2014 – zmena sídla firmy

november 2014 – zaradenie medzi plátcov DPH

Jednotlivé časti chránenej dielne a profesie

Kníhkupectvo – predavač

Čajovňa – čašník

Krajčírska dielňa (tvorivá dielňa) – výrobca darčekových a dekoratívnych predmetov

Práčovňa so žehliarňou – ručný práč a žehliar

Technická dielňa – montážny robotník výrobkov z kombinovaných materiálov

Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, ponúkame vám efektívne, až 100% využitie náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Nezabudnite, že zadaním zákazky chránenej dielni v zmysle vyššie uvedeného zákona podporujete zamestnávanie ľudí so zdravotným obmedzením, ktorí nemajú takmer žiadne uplatnenie na trhu práce a nestojí vás to jediný cent.