Technická dielňa

Ak patríte k zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov a nemáte možnosti zamestnávať  ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok), ste povinní podľa Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti odviesť štátu 0,9-násobok celkovej ceny práce za každého chýbajúceho zamestnanca so ZPS.  Ak zadáte zákazku našej chránenej – technickej dielni, vyhnete sa  platbám do štátneho rozpočtu, ušetríte svoje financie a získate služby, ktoré budú pre vašu firmu prínosom.   Spolupracujeme s nadnárodnými spoločnosťami, ktoré si zadaním zákazky uplatňujú náhradné plnenie v plnej výške.

Naše každodenné činnosti

– montáž a predmontáž komponentov jemnej mechaniky pre automobilový priemysel (napríklad: navliekanie tesnení a podložiek na skrutky)

– baliace činnosti – príprava baliaceho materiálu na použitie (napríklad: skladanie kartónových škatúľ pre potravinový priemysel, úprava špeciálneho baliaceho materiálu /na požadovanú veľkosť/ určeného na balenie svietidiel v automobilovom priemysle)

– úprava a údržba spotrebného materiálu (napríklad: čistenie /odlepovanie a nalepovanie/ etikiet na plastový označovač tovaru pre odevný priemysel)

– kontrola a drobné úpravy výrobkov gumárenského priemyslu

Vnútorná politika

– zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilnosť, priateľské pracovné prostredie, fundovanosť, precíznosť, skúsenosti, stály rozvoj zručností

– dodanie služieb na základe objednávok alebo rámcových zmlúv o spolupráci

– 30-dňová doba splatnosti vystavených faktúr

– vlastný dovoz a odvoz materiálu menších rozmerov vždy s dodržaním termínov

Ponúkame vám efektívne, až 100% využitie náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.