Neplaťte štátu viac ako treba!!!

Ponúkame vám 100% využitie náhradného plnenia v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Ak patríte k zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú viac ako 20 zamestnancov a nemáte možnosť zamestnávať občanov so zníženou pracovnou schopnosťou (3,2% z celkového priemerného počtu zamestnancov za rok), ste povinný odviesť štátu 0,9-násobok celkovej ceny práce za každého chýbajúceho občana so ZPS.

Neplaťte zbytočne tento povinný odvod štátu, ktorým nič nezískate, ale využite svoju možnosť zadať zákazku chránenej dielni. Splníte si tým zákonnú povinnosť, ušetríte svoje financie, získate tovar alebo služby a podporíte tým zamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou v našej chránenej dielni.

Dať zákazku za 1 064 Eur (0,8-násobok celkovej ceny práce) a získať služby alebo reklamné predmety je dokonca o 133 Eur lacnejšie ako platiť povinný odvod  štátu vo výške 1 197 Eur  (0,9-násobok celkovej ceny práce) a nič nezískať.

Články
Digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu