chránená dielňa

HARMONI

Vítame Vás na stránkach HARMONI – chránená dielňa. Snáď vás neprekvapí trošku neformálny jazyk, ktorým sa chceme prezentovať. Neformálnosť je pre nás významne dôležitá, no rozhodne neuberá na kvalite poskytovaných služieb a predávaného tovaru.

O nás

HARMONI vznikla v roku 2007 ako nezisková organizácia a začala poskytovať služby, predovšetkým v oblasti zamestnávania občanov so zníženou pracovnou schopnosťou, ale aj ako pomoc rodinám s deťmi, ktoré žiaľ nedostali do vienka ten vzácny dar - zdravie - a preto nemôžu viesť plnohodnotný život. Z dielne HARMONI  tak do dnešného dňa vzišlo množstvo charitatívnych a kultúrno - spoločenských projektov.

Samozrejme, počas dlhého obdobia nášho fungovania sme prekonali aj množstvo prekážok, omylov a chýb, neúspešné projekty, následne pocity vyhorenia,……. ale to všetko má svoju neoceniteľnú  hodnotu. Naučili sme sa hľadať vo všetkom len to pozitívne a vďaka tomu dnes napredujeme, nevzdávame sa a rozvíjame sa nielen pracovne ale i osobnostne. Dokážeme sa popasovať aj s tými najťažšími obdobiami. Zodpovednosť, prispôsobivosť, priateľské pracovné prostredie, spoľahlivosť, odbornosť, precíznosť, skúsenosti a stály rozvoj zručností sú pojmy, s ktorými sa stretávame v praxi denne. My k tomu pridávame našu vlastnú pridanú hodnotu - „ľudskosť „- a  staré osvedčené - „nechoď hlavou proti múru“. Aj toto je cesta podnikania, cesta ku kvalite a úspešnému životnému štýlu nás všetkých. Naša cesta. Aj cesta chorých, čo sa túžia vrátiť späť do života, do spoločnosti a k práci.

Ľudskosť v našej firme dnes reprezentuje 16 ľudí rôzneho veku, vzdelania, s hendikepom i bez hendikepu, no všetci máme niečo spoločné a to chuť tvoriť, niekam patriť, mať priateľov, spoločne sa smiať a vzájomne sa s porozumením podporovať.

Naše údaje

 • Názov

  HARMONI, s.r.o.

 • Sídlo
  SNP 1599/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Konateľ
  Mgr. Katarína Žatková
 • IČO
  47 480 769
 • DIČ / IČ DPH
  SK2023911956
 • Register
  Okresný súd Trenčín, číslo 29303/R, oddiel Sro
 • Bankové spojenie
  Tatra banka, a.s.
 • IBAN
  SK02 1100 0000 0029 2690 2912
O nás

Dôležité medzníky

 • September 2007
  vznik HARMONI, n.o.
 • December 2007
  priznanie postavenia chránenej dielne s počtom zamestnancov 7
 • Január 2014
  zrušenie postavenia chránenej dielne (z dôvodu zmeny právnej subjektivity) založenie HARMONI, s.r.o. a priznanie postavenia chránenej dielne s počtom zamestnancov 12, postupné rozšírenie služieb a zvýšenie počtu zamestnancov
 • Marec 2014
  zmena sídla firmy
 • November 2014
  zaradenie medzi plátcov DPH
 • November 2019

  vytvorenie elokovaného pracoviska chránenej dielne s charakteristikou - Baliace činnosti a manipulácia s tovarom.

 • Január 2020

  získanie certifikátu STN EN ISO 9001:2016 / EN ISO 9001:2015

  SK ENG
 • Január 2020
  registrácia v svetovej databáze firiem, naše D-U-N-S číslo 361462946
 • Júl 2020
  zriadenie výdajného a podacieho miesta Packeta Slovakia s.r.o.
 • Máj 2022
  získanie indexu daňovej spoľahlivosti
O nás

Jednotlivé časti chránenej dielne a profesie

 • Čajovňa
  čašník
 • Kníhkupectvo
  predavač
 • Krajčírska dielňa (tvorivá dielňa)
  výrobca darčekových a dekoratívnych predmetov
 • Práčovňa so žehliarňou
  ručný práč a žehliar
 • Technická dielňa
  montážny robotník výrobkov z kombinovaných materiálov
 • Technická dielňa
  Ručný balič a plnič, skladový manipulant
O nás

Dôležité

Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše služby, ponúkame vám efektívne, až 100% využitie náhradného plnenia  v zmysle Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Nezabudnite, že zadaním zákazky chránenej dielni v zmysle vyššie uvedeného zákona podporujete zamestnávanie ľudí so zdravotným obmedzením, ktorí nemajú takmer žiadne uplatnenie na trhu práce a nestojí vás to jediný cent.

Bližšie informácie u Katky

+421 917 222 992, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
v čase od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Digitálna agentúra MW media www.mwmedia.sk | www.mwshop.eu